• Όλες οι θαλάσσιες εκδρομές και περιηγήσεις γίνονται με ευθύνη του καπετάνιου του σκάφους και εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τον απόπλου, σύμφωνα με το λιμεναρχείο.
  • O επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στο λιμάνι αναχώρησης της εκδρομής 30 λεπτά νωρίτερα. Ο επιβάτης που χάσει την αναχώρηση δεν δικαιούται επιστροφή ναύλου. Ακόμη και στην περίπτωση καθυστέρησης λόγων ανωτέρας βίλας (πχ καιρικών συνθηκών), ο επιβάτης δεν δικαιούται αποζημίωσης.
  • Στην περίπτωση ακύρωσης 24 ώρες πριν την ημερομηνίας του ταξιδιού ο επιβάτης δικαιούται το 50% επιστροφής της αξίας του εισιτηρίου. Δεν υπάρχει μερική επιστροφή χρημάτων, για ταξίδι που εκτελέστηκαν κανονικά και τα δυο σκέλη του (στην περίπτωση που ο επιβάτης πραγματοποίησε μόνο το ένα).
  • Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της εκδρομής λόγο καιρού ο ναύλος επιστρέφεται, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση από την εταιρεία.
  • Σε όλες τις περιπτώσεις που ο πελάτης έχει ζητήσει μεταφορά προς και από το σημείο αναχώρησης του εκδρομικού μέσου, οφείλει να βρίσκεται στο προσυμφωνημένο σημείο 15 λεπτά νωρίτερα.
  • Ο επιβάτης απαγορεύεται να μεταφέρει εκρηκτικές η οποιαδήποτε άλλη εύφλεκτη ύλη.
  • Καμία ευθύνη δεν έχει η εταιρία σε περίπτωση σωματικής βλάβης η θανάτου του επιβάτη, εκτός αν αυτό συμβεί από αμέλεια των καταστατικών οργάνων η του πλοίαρχου και των αξιωματικών του πλοίου.