Διοργανωτής των εκδρομών μας είναι η εταιρεία Pegasus Marine Daily Cruises.